0;*/ $_t4StyleInternal = $internal; if($_t4StyleInPreview){ $_t4StyleBaseServer = 'https://t4.gla.ac.uk'; } else { $_t4StyleBaseServer = 'http://www.gla.ac.uk'; } if($_SERVER['SERVER_NAME'] == 'udcf.gla.ac.uk') { $_t4StyleBaseServer = 'https://udcf.gla.ac.uk'; } elseif($_SERVER['SERVER_NAME'] == 'www2.gla.ac.uk') { $_t4StyleBaseServer = 'https://www2.gla.ac.uk'; } elseif(($_SERVER['SERVER_NAME'] == 'www.gla.ac.uk')&&($_SERVER['REQUEST_SCHEME'] == 'https')) { $_t4StyleBaseServer = 'https://www.gla.ac.uk'; } ?> edit in t4', $internal); ?>

Cuir Fios Thugainn | Get In Touch

Cuir Fios | Contact Info

Fiona Dunn

Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig | Gaelic Development Manager

0141 330 8505

Fiona.Dunn@glasgow.ac.uk

Oilthigh Ghlaschu

3 Gàrraidhean an Oilthighe

Glaschu

G12 8QQ

University of Glasgow

3 University Gardens

Glasgow

G12 8QQ